Hopp til hovedinnhold

Vårt NTech Manifesto – Vår appell

Alle kan være med å forme fremtiden, sammen løser vi vår tids mest komplekse problemstillinger. Vi har bygget en hel skole basert på denne oppfatningen, men hvordan gå fra tanke og tro, til virkelighet og en fysisk campus? 

Sist oppdatert dato 22.08.2023

Vi mener at svaret ligger i å skape et levende og inkluderende fellesskap som fremmer kreativitet, kritisk tenkning og mestring av teknologiske og digitale ferdigheter. Ferdigheter som gjør oss friere i en verden i rask endring

Vårt fellesskap er bygget på pedagogiske verktøy og modeller som “handlingsbasert læring”, “å prøve og feile” og praktisk gruppearbeid. Vi tror at læring skjer gjennom aktiv deltakelse, iterativ eksperimentering og den kollektive kunnskapen som oppstår når ulike mennesker møtes og løser en felles oppgave.

Nedenfor beskriver vi de viktigste bestanddelene til NTech, bestanddeler som gir våre studenter og ansatte evnen til å påvirke egen fremtid og samfunnets utvikling - på en god måte for alle. 

 

1. Det å lære å lære

Vi tilbyr et levende læringsmiljø som gir studentene våre muligheten til å utforske, eksperimentere og ta eierskap til ideene sine. Vi fremmer en kultur for kontinuerlig læring, og utstyrer studentene våre med ferdigheter til å tilpasse seg, lytte og trives i et landskap i stadig endring. Vi oppmuntrer til nysgjerrighet, selvrefleksjon og personlig og profesjonell utvikling. Vi mennesker har evnen til å forme fremtiden, så lenge vi aldri slutter å ville lære.

 

2. Det å kunne tilpasse seg

Vi fyller læreplanen vår med den nyeste kunnskapen som kreves og ønskes i arbeidslivet. NTech sin kultur fremmer samarbeid, oppmuntrer til åpen samtale, og bygger på oppdage og utnytte hverandres styrker. Gjennom gruppearbeid skaper vi et miljø som feirer mangfold, fremmer effektiv kommunikasjon og evne til å tilpasse seg.

 

3. Det å prøve og feile

Vi oppfordrer studentene våre til å tenke kritisk, utfordre status quo og flytte grenser. Vårt støttende miljø oppmuntrer til å tørre å ta risiko, fremmer eksperimentering og belønner kreative ideer. Klasserommene våre er dynamiske idélaboratorier hvor alle aktivt engasjerer seg og løser problem gjennom direkte involvering. Gjennom eksperimentering og refleksjon dyrker vi et tankesett som verdsetter læringsreisen fremfor frykten for å gjøre feil.

 

4. Det å tenke stort og mangfoldig

Vi tror at mangfold er grunnleggende i jakten på kunnskap og innovasjon. Vi jobber for å beholde mangfold blant studentmassen, fakultetet og ansatte, og fremmer et miljø der alle føler seg verdsatt og respektert – et miljø hvor alle bidrar med sine unike perspektiver.

 

5. Det å tenke etikk og ansvarlig

Vi anerkjenner teknologiens innvirkning på enkeltpersoner, lokalsamfunn og planeten. Vi legger vekt på etisk og ansvarlig bruk av teknologi, og fremmer følelse av sosialt ansvar blant våre studenter. Alle ideer skal testes opp mot suksessfaktorer som forholder seg til minimering av negative konsekvenser og maksimering av positive resultater.

 

6. Det å ta eierskap

Vi tror på å gi studentene mulighet til å ta eierskap til sin egen læringsreise. Vi oppmuntrer til selvstyrt utforskning, slik at studentene kan følge interessene sine, jobbe med uavhengige prosjekter og forme sine pedagogiske opplevelser.