Hopp til hovedinnhold
WebApp utvikling og design

WebApp utvikling og design - 2 år

Søknadsportal åpner 2024

Ønsker du å lære webutvikling og webdesign? Studieprogrammet WebApp utvikling og design lærer deg å utvikle og designe komplette webløsninger fra idé til implementering, i tett samarbeid med andre. Dette er en kreativ, praktisk og spennende IT-utdanning som speiler arbeidsmetodene du møter i yrkeslivet – her får du ikke tavleundervisning, men må like å jobbe aktivt i team for å løse problemer sammen.

 

Ta kontakt for å lære mer.

Studiepoeng

120

Varighet

2 år

Pris pr semester

49500,-

Studiestart

Forventet oppstart høsten 2024

Om studiet

WebApp utvikling og design er en toårig, stedsbasert heltidsutdanning som gir deg en høyere fagskolegrad, og som kvalifiserer til støtte fra lånekassen. Du trenger kun bestått videregående eller å ha godkjent realkompetanse for å søke. Du trenger ikke være god i matte eller ha kunnskap om tech fra før, men du må være dedikert til å jobbe mye i team, og ta i et ekstra tak for å utvikle dine egne ferdigheter.

Studiet passer både for deg som ønsker en grunnutdanning med sikte på en jobb innen IT-bransjen, men også for deg som har behov for økte digitale ferdigheter i jobben din, uavhengig av bransje. Undervisningen tar hensyn til hvilket nivå du ligger på, og passer derfor uansett hva slags forhåndskunnskaper du har.

Studiet er utarbeidet i tett samarbeid med næringslivet, for å svare på behovene arbeidsgivere sitter med. I tillegg har vi gjennom studieløpet tett dialog med arbeidslivet, IT-bransjen og tilknyttede fagmiljøer for å hele tiden være oppdatert på hvilke kompetansebehov som finnes.

Undervisningsspråket vil være på både norsk og engelsk.

Lurer du på noe? Her har vi samlet svar på ofte stilte spørsmål

ikon
Dette lærer du

Dette lærer du

WebApp utvikling og design gir deg digital kompetanse som er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Studiet går inn i det kreative og praktiske området av webutvikling, i skjæringspunktet mellom teknisk utvikling, praktisk design og konkrete brukerbehov.

Her lærer du å utvikle webapplikasjoner i et helhetlig perspektiv, hvor den tekniske utviklingen er i fokus, men hvor brukerbehov, design og brukeropplevelse er en viktig del av prosessen.

I løpet av utdanningen lærer du konseptutvikling, brukerforståelse, programmering, design og teknisk utvikling av webløsninger og applikasjoner. Når du er ferdig kan du utvikle interaktive webløsninger, og du kan planlegge og utføre utviklingsprosjekter fra idé til implementering.

Du lærer også om etisk bevissthet i bruk av ny teknologi, og hvordan digitale løsninger kan bidra til bærekraftig verdiskaping. Det innebærer blant annet å se på konteksten teknologi utvikles i, og hvilke faktorer som påvirker dagens – og fremtidens – digitale løsninger.

Ikke minst lærer du viktige egenskaper som arbeidsgivere legger vekt på. Du lærer å samarbeide i team, å fordele arbeidsoppgaver, kommunisere godt, tilpasse deg teamet du jobber i, og jobbe sammen for å nå et felles mål. Dessuten lærer du å tenke nytt og kreativt, og du lærer praktisk problemløsning.

Slik jobber du med webutvikling og webdesign

Vår undervisningsmodell er lagt opp til å speile og simulere arbeidslivet. Her lærer du å arbeide praktisk og konkret med formkrav, prosesser og prosedyrer som du kommer til å møte ute i jobb.

Gjennom felles digitale prosjekter, eksterne foredrag, veiledning, mentorer og bedriftsbesøk sørger vi for at du går ut med de egenskapene og kunnskapene arbeidsgiverne ser etter.

Her blir du en del av et levende og lærende fellesskap, hvor du jobber tett sammen med et team for å løse oppgaver. Slik er det også i arbeidslivet: En kompleks oppgave kan ikke løses av én person alene. Her jobber man sammen i team som alle har sine styrker, og spiller hverandre gode. Samarbeid og kunnskapsdeling er viktig i mange bransjer, og er noe mange arbeidsgivere etterspør.

Studiested er Oslo, med campus sentralt i Pilestredet på Bislett i Oslo. I tillegg holdes det workshops og praktiske oppgaver på Rebel, som er stedet å være for tech-bransjen. Med andre ord går du ut med et solid nettverk for videre jobbmuligheter. 

LES MER OM NTECH HER

Utdanningens oppbygging

Studiet er delt inn i tre sentrale fagfelt:

Webteknologi: Teknologi, formater og standarder for World Wide Web og for webapplikasjoner

Webdesign: Brukerorientert konsept- og designutvikling

Webutvikling: Problemløsning, programmering og implementering av webløsninger

Studiet baserer seg i liten grad på tradisjonell tavleundervisning. Vi hjelper deg å trene opp dine egne tekniske ferdigheter, og teknologien lærer du ved selvstudier i kombinasjon med tett veiledning og støtte fra oss. Den viktigste delen av studiet foregår ved hjelp av workshops og praktisk problemløsning i fellesskap.

Den aller første uka i studiet starter vi opp med en kulturuke. Her går vi gjennom en kartleggingsprosess, hvor du definerer hvilke ønsker du har for studiet og tegner opp hvilken retning og bransje du ønsker å spesialisere deg i. Disse ønskene er selvfølgelig ikke skrevet i stein, men kan revurderes og justeres underveis.

I løpet av utdanningen jobber du deg videre i den retningen du ønsker, og velger deg etter hvert et konkret prosjekt som i siste semester realiseres i samarbeid med bransjen.

Første semester

Studiets emner:    
Informasjonsteknologi og webapplikasjoner – 10 studiepoeng    
Design Thinking for digitale løsninger – 20 studiepoeng    
Totalt – 30 studiepoeng    

Når du har fullført første semester vil du kunne designe, bygge og implementere enkle websider som kommuniserer med API’er i eksisterende skyløsninger.


Andre semester

Studiets emner:    
Programmering og systemutvikling – 10 studiepoeng    
Brukerorientert design – 20 studiepoeng    
Totalt – 30 studiepoeng    

Når du har fullført andre semester har du lært grunnleggende frontend- og backend-programmering, og å designe, bygge og implementere mer avanserte websider,    
med mer avansert design og brukerinteraksjoner.


Tredje semester


Studiets emner:    
Frontend-utvikling – 15 studiepoeng    
Backend-utvikling og implementering av fullstack-webløsning – 15 studiepoeng    
Totalt – 30 studiepoeng    

Når du har fullført tredje semester har du lært å designe, bygge og implementere    
en avansert og komplett løsning med både frontend og backend.


Fjerde semester

Studiets emner:    
Fullstack-design og innovasjon – 10 studiepoeng    
Prosjektoppgave – 20 studiepoeng    
Totalt – 30 studiepoeng    

Når du har fullført fjerde semester kan du håndtere helheten i webutviklingen på egenhånd, fra idé og oppdrag frem til implementering av en webløsning.    
I løpet av det siste semesteret vil du også få mulighet til å fordype deg i en bransje og spisse ferdigheter som kreves i jobben du sikter deg mot etter studiet.    

I en avsluttende prosjektoppgave bruker du alt du har lært i et fullstack webutviklingsprosjekt. Du definerer prosjektet selv ut fra hvilken bransje du sikter deg mot. Det legges til rette for at prosjektoppgaven gjennomføres i samarbeid med bransjen, og med ekstern veiledning derfra.    

Har du spørsmål?  Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

ikon
ntech bakgrunn

Lånekassen og finansiering

Som student hos oss har du rett til å søke støtte fra Lånekassen. Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har fått studieplass hos NTech.

LES MER HER