Hopp til hovedinnhold

Opptakskrav

For å kvalifisere til studieplass eller kurs hos oss trenger du fagbrev, svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse, eller tilsvarende realkompetanse. Utover dette trenger du ingen forkunnskaper for å gjennomføre hverken vårt fulltidsstudium eller våre kurs og enkeltemner.

Sist oppdatert dato 03.07.2023

Formelle kompetansekrav

Du kvalifiserer til studieplass hvis du oppfyller ett av følgende krav til formell kompetanse:
 

 • Videregående opplæring med fagbrev
 • Videregående opplæring med svennebrev
 • Generell studiekompetanse fra treårig videregående opplæring
 • Generell studiekompetanse fra yrkesfaglig opplæring med påbygging
 • Generell studiekompetanse på bakgrunn av 23/5-regelen: Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis
   

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Hvis du ikke oppfyller noen av kravene for formell kompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. For å få innvilget opptak på bakgrunn av realkompetanse må du fylle 23 år i løpet av året det søkes opptak. En opptakskomite som oppnevnes av rektor foretar en vurdering på faglig grunnlag, og fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse.


For å søke på bakgrunn av realkompetanse benytter du det vanlige søknadsskjemaet, og legger ved skriftlig dokumentasjon som oppfyller minst ett av disse kravene nedenfor:

 • Relevant yrkespraksis innen studiets fagområde i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse. Attesten må oppgi start- og eventuelt sluttidspunkt for arbeidsforholdet, og stillingsprosent eller arbeidstimer i sum eller per uke/måned
 • Utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis og kompetansebevis
 • Beskrivelse av relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv og fritidsinteresser. Dokumentasjon legges ved hvis det er mulig
 • Annen dokumentasjon som dokumenterer at du har realkompetanse som tilsvarer det formelle opptakskravet
 • Søkere med utenlandsk utdanning eller annet morsmål enn norsk/nordisk, må dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B1

Opptak på grunnlag av partnerprogram

Som en del av NTech sitt partnerprogram kan du ta kontakt for spørsmål om særskilte opptak eller kompetansekrav her. 

Krav til forkunnskaper

Alle våre studier, enkeltemner og kurs er lagt opp lagt opp slik at de er mulige å gjennomføre uten forkunnskaper innenfor faget.

Våre studier og kurs følger en progresjon hvor enkle oppdrag danner utgangspunkt for grunnleggende praktisk opplæring, prosjektarbeid og innførende teori. Hvert enkeltemne har digitale kurssekvenser som hjelper deg å repetere kunnskap og gjennomføre selvtester til du har oppnådd godkjent nivå, og nådd læringsmålet. Du får også kontinuerlig støtte av en veileder til å gjennomføre læringsløpet og de fastsatte læringsmålene, med individuell oppfølging der du har behov.


Hvis du har forkunnskaper innenfor faget, vil enkelte arbeidskrav være enklere å bestå. Likevel vil alle kunne få utbytte av læringen, enten rent teknisk og kunnskapsmessig, eller ved å lære prosesser, samarbeidsevner eller andre relevante kompetanser.