Hopp til hovedinnhold

Pedagogikk og læringsfilosofi

Vi tror på interaksjoner og tverrfaglige samarbeid – mellom studenter, disipliner, fag, næringsliv, gründere og bedrifter. Vi mener at teknologi vil hjelpe oss å forstå dagens utfordringer, og med samarbeid kan vi løse dem. 

Praktisk kunnskap og kompetanse fra dag én

Læringsmodellen (vår pedagogikk)  i NTech er basert på forskning som viser at studenter som arbeider i mindre grupper lærer mer, danner seg dypere innsikt og forståelse, og utvikler bedre interaksjons- og kommunikasjonsevner. Dette bidrar til å styrke evner som profesjonalitet, selvrefleksjon og samarbeid, som er kritiske i arbeidslivet og helt nødvendig for å få til tverrfaglig problemløsning og innovasjon.

Vi må ha flere generalister!

Vi vet at teknologisk kompetanse og tverrfaglige samarbeidsmodeller bidrar til å finne innovative løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Tverrfaglighet er ikke noe mål i seg selv, men snarere et nødvendig middel til å gi svar på komplekse problemstillinger som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, eldrebølgen, økte forskjeller eller ressursmangel.

Derfor jobber du alltid sammen med andre hos NTech. Vår pedagogikk omhandler samarbeidslæring og vår tro på at vi får best resultat ved høy grad av variert erfaring og kompetanse.

NTech bryter ned det rigide akademiske mønsteret og fokuserer på faktisk læring og problemløsing - ikke pugging og spesialisering. Du vil få spisskompetanse innenfor ditt valgte fagfelt, men du vil kunne implementere kunnskapen i fellesskap - helt fra idé til ferdigstilling - og med en helhetlig forståelse av alle mulighetene. 

En hub for teknologi og innovasjon

NTechs læringsmodell reflekterer også arbeidslivet: Norsk IT-bransje er kjent for sin delingskultur – en kultur som anses å være mye av grunnen til norske IT-bedrifters suksess. Samarbeid er generelt viktig i mange bransjer, og dermed en etterspurt evne hos arbeidsgivere. Vi inviterer næringslivet inn i våre læringslokaler og løser reelle problemløsninger som har evnen til å påvirke (samfunnet vårt). 

En proaktiv læringsmodell

Flipped Classroom (FC) er en moderne tilnærming til tradisjonell læring. Metoden er basert på samarbeid, aktivitetsbasert læring og kreativ problemløsning, og det å la studentene studere i sitt eget tempo mens de mottar personlig og kontinuerlig støtte fra sin veileder og lærer.

Vårt mål er å utdanne i ulike digitale emner og samtidig oppmuntre elevene til å lære å lære, ved å bruke kreative aktiviteter for å utdype kunnskap og anvende den på scenarier i den virkelige verden.

Kort om prosessen

  • Før timen deler læreren ut relevant innhold med elevene i form av litteratur eller hjemmeoppgaver. Her kan elevene studere selvstendig på lesesal eller hjemme.
  • I løpet av timen bruker læreren all sin tid på aktiv veiledning og fasilitering av praktiske gruppeaktiviteter. Disse er skreddersydd for å kunne dykke dypere inn i metoder og muligheter, og for å styrke helhetsforståelsen.
  • Studentene får kontinuerlig tilgang på varierte selvtester og hjemmeoppgaver for å styrke forståelse og kunnskap.