Hopp til hovedinnhold

Om NTech

NTech, Norwegian School of Technology, er en fagskole i Oslo som tilbyr yrkesrettet utdanning innen IT, webutvikling og design. Våre studier fokuserer på samarbeid og praktisk utdanning som speiler arbeidslivet. Vi jobber tett med næringslivet for å tilby en relevant fagskoleutdanning som gjør studentene attraktive på arbeidsmarkedet og får dem raskt ut i jobb.

SØK HER

Fagskoleutdanning i Oslo

NTech er en toårig, lånekassefinansiert fagskole basert i Oslo. Vi tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innenfor IT, teknologi og digitalisering, som skal sikre at studentene får relevant kompetanse som arbeidsgiverne ser etter.

Vi ser et stadig økende behov for digital kompetanse i samfunnet, og det er avgjørende i alle bransjer å mestre praktiske dataferdigheter. Vår undervisningsmodell speiler arbeidslivet, og fokuserer på å skape et levende og lærende fellesskap som jobber med praktisk problemløsning og kreativt, skapende arbeid sammen i team.

En fagskole som er tett på næringslivet

NTech har tett dialog med arbeidslivet, IT-bransjen og tilknyttede fagmiljøer. Gjennom felles digitale prosjekter, eksterne foredrag, veiledning, mentorer og bedriftsbesøk bygger vi en bro mellom utdanning og arbeidsmarked.

Fagskolen ligger i Oslo, med campus sentralt i Pilestredet på Bislett i Oslo. I tillegg holdes det workshops og praktiske oppgaver på Rebel, som er stedet å være for tech-bransjen. Med andre ord går studentene ut med et solid nettverk for videre jobbmuligheter.

Levende læringsmodell med samarbeid i fokus

Læringsmodellen i NTech er basert på forskning som viser at studenter som arbeider i mindre grupper lærer mer, danner seg dypere innsikt og forståelse, og utvikler bedre interaksjons- og kommunikasjonsevner. Dette bidrar til å styrke evner som profesjonalitet, selvrefleksjon og samarbeid, som er kritiske i arbeidslivet.

Derfor er vi opptatt av å skape et levende og lærende fellesskap, hvor studentene jobber tett sammen i team for å løse oppgaver. Slikt samarbeid bidrar til demokratisering og gjensidig læring.

NTechs læringsmodell reflekterer også arbeidslivet: Norsk IT-bransje er kjent for sin delingskultur – en kultur som anses å være mye av grunnen til norske IT-bedrifters suksess. Samarbeid er generelt viktig i mange bransjer, og dermed en etterspurt evne hos arbeidsgivere.

ntech bakgrunn
ntech bakgrunn

Bakgrunn

NTech (Norwegian School of Technology) er en del av Lumi Gruppen, som har mer enn 30 års erfaring i å støtte enkeltpersoner på veien mot høyere utdanning og arbeid. I tillegg til Ntech består Lumi Gruppen av Sonans Utdanning og Oslo Nye Høyskole.

8 grunner til å studere på NTech

På NTech lærer du å jobbe praktisk og kreativt sammen med et team, og å bruke teknologi til å løse reelle utfordringer – uansett hva slags forkunnskaper du har. Du kommer tett på bransjen, og veien ut i arbeidslivet er kort. Her er åtte gode grunner til å studere på NTech.

Les mer

Ledige stillnger

Ledige stillinger

Den digitale utviklingen i samfunnet skjer raskt. Daglig trås små og store tech-skritt. Utviklingen krever økte kunnskaper hos alle som ønsker å spille en aktiv rolle. 

Lurer du på noe? 
Ta kontakt