Hopp til hovedinnhold

Hvorfor Design Thinking?

Sist oppdatert dato 23.08.2023

Hva er det med Design Thinking?

Design Thinking en arbeidsmetode som fremmer kreativ problemløsning. Metoden legger vekt på mellommenneskelig tenkning, kontinuerlig testing og tverrfaglig samarbeid for å utvikle innovative og samfunnsnyttige løsninger. Ved å sette brukerne i sentrum, muliggjør Design Thinking innovative, meningsfulle og bærekraftige løsninger som kan ha en positiv innvirkning på individer, organisasjoner og samfunnet som helhet.

Kort fortalt, det er en prosess for å komme frem til bedre og mer bærekraftige ideer og løsninger for de mange. 

NTechThinking

Design Thinking gir deg dyp fortåelse og insikt

Prosessen starter med prosedyrer for å opparbeide seg en forståelse av brukernes behov, ønsker og atferd. Design Thinking er en iterativ og ikke-lineær prosess. Iterativ innebærer at man kontinuerlig finpusser og forbedrer ideene sine basert på tilbakemeldinger og testing. Man lager forenklede versjoner av produktene, tjenestene eller tiltaket man jobber med, såkalte protoyper. Ved å lage prototyper kan man samle innsikt, identifisere feil og gjøre nødvendige justeringer helt frem til implementering. 
 

Design Thinking fremmer samarbeid og tverrfaglig teamarbeid. Prosessen krever at man samler individer med ulik bakgrunn, forskjellige ferdigheter og unike perspektiver for å løse komplekse problemer i fellesskap. Dette samarbeidsmiljøet fremmer mangfold, som igjen fører til mer robuste og innovative løsninger. 
 

Design Thinking kan brukes på det meste (og for de fleste)  

Design Thinking er ikke begrenset til å lage fysiske produkter, men kan brukes på et bredt spekter av utfordringer, inkludert tjenester, prosesser og organisasjoner. Ved å fokusere på menneskelige behov og felles ambisjon, muliggjør arbeidsmetoden utvikling av løsninger som har en positiv innvirkning uansett om det er et fysisk produkt eller “usynlige” organisasjonsendringer. 


Ved å ta i bruk Design Thinking  kan organisasjoner bli mer smidige, tilpasningsdyktige og kundefokuserte. Metoden oppmuntrer til eksperimentering, bredere forståelse og en vilje til å lære av feil. Dette har igjen potensial til å forsterke en intern kultur hvor kontinuerlig forbedring og nysgjerrighet blir drivere. 

 

Design Thinking gir deg verdifulle ferdigheter 

Design Thinking lærer deg ferdigheter som prototyping og iterativ testing av dine ideer. Denne tilnærmingen gjør det mulig for deg å samle tilbakemeldinger, lære av feil og avgrense løsningene dine kontinuerlig og sømløst. Prototyping og testing hjelper deg å identifisere potensielle fallgruver og blindveier, - metoden er i seg selv et verdifullt verktøy i et større rammeverk, enten det gjelder for individer, organisasjoner eller samfunn.


Metoden hjelper deg å oppnå en forståelse av menneskene du utvikler endringer og løsninger for, slik at du kan lage produkter, tjenester eller opplevelser som virkelig resonnerer med dem. Dette er verdifulle ferdigheter når det handler om å forstå og møte behovene til kunder, klienter, kollegaer eller interessenter.
 

Design Thinking gjør deg ettertraktet 

Et kurs i Design Thinking gjør deg robust i arbeidslivet. Metoden hjelper deg å omfavne endring, lære av feil og kontinuerlig forbedre arbeidet ditt. I et raskt utviklende arbeidsmarked er evnen til å tilpasse seg avgjørende for å ligge i forkant og utmerke seg i karrieren.
 

_______________

Design Thinking lærer oss å takle tvetydighet og navigere i usikre situasjoner, - superkrefter for dem som ønsker å starte sin egen virksomhet eller drive endring i en eksisterende organisasjon.

Vi tilbyr skreddersydde kurs i Digital Produktutvikling for både privatpersoner og bedrifter.

Meld deg på her