Hopp til hovedinnhold

Hva skjer?

Vårt NTech Manifesto - Vår appell

Alle kan være med å forme fremtiden, sammen løser vi vår tids mest komplekse problemstillinger.

Les mer

rebel

NTech gir oss flere svar enn spørsmål

Vi befinner oss midt i en teknologisk tidsalder. Vi er omgitt av avansert teknologi, og vi er helt avhengige av mennesker som kan forstå den, bruke den og utvikle den.

Les mer

Fagskoleutdanning i Oslo

A Hitchhiker's Guide to Prompt Engineering AI

Welcome to a perplexing yet exhilarating journey through the cosmos of artificial intelligence. Today, we embark on an adventure to discover the secrets of properly prompting Engineer AI and Chat GPT - creatures of intellectual prowess crafted by the ingenious minds of humans.

Read more

Hvorfor Design Thinking?

Kort fortalt, det er en prosess for å komme frem til bedre og mer bærekraftige ideer og løsninger for de mange. 

Les mer

NTechThinking

Boost your Tech Career with AI-Assisted Programming

In today's rapidly evolving digital landscape, staying ahead in the competitive job market requires continuous learning and the acquisition of new skills. One field that has witnessed significant growth and demand is technology and the realm of AI-assisted programming.

Read more

AI_NTech

Digital transformasjon - Hva betyr det egentlig?

Digital transformasjon har blitt et populært tema og et skikkelig buzzword de siste årene, med god grunn. Nedenfor kan du lese hva digital transformasjon faktisk betyr, og hvordan det påvirker deg og din bedrift.  

Les mer

AINTECH