Hopp til hovedinnhold
Student_NTech_Learning_Campus

Frontend utvikling og webdesign

Deltid, fysisk og nettstudie

Boost din digitale kompetanse med vårt deltidsemne i Frontend Utvikling og Webdesign! Lær de grunnleggende verktøyene du trenger for å skape webløsninger fra idé til implementering. I et kreativt og praktisk læringsmiljø vil du samarbeide tett med medstudenter og utforske de nyeste arbeidsmetodene og problemstillingene som finnes i dagens arbeidsliv. Ta din karriere til nye høyder med vårt målrettede undervisningsopplegg. 

Ta kontakt for å lære mer.

Studiepoeng

10

Varighet

12 uker

Pris

17000,-

Studiestart

Forventet oppstart våren 2024

Om frontend utvikling og webdesign

Vi gir deg en verktøykasse med essensielle ferdigheter for å realisere web-prosjekter fra idé til realisering. Du vil lære å drifte og videreutvikle enkle webløsninger som hjemmesider, apper, onlinebutikker, strømmetjenester og tjenesteplattformer. I tillegg styrker kurset din samarbeidskompetanse gjennom problemløsning i team, slik at du kan takle dagens og morgendagens utfordringer. Våre metoder er forankret i arbeidslivets beste praksis, med fokus på smidig utvikling og Design Thinking. 

Dette bransjeuavhengige emnet er avgjørende for deg som ønsker å være relevant i det digitale arbeidsmarkedet. Enten du er nysgjerrig på faget eller ønsker å øke dine digitale ferdigheter, tilpasses undervisningen ditt nivå uavhengig av forkunnskaper. Du kan til og med ta med reelle utfordringer fra jobben din inn i oppgavene du løser som student, og få praktisk innsikt og mestring. Emnet tilbys på deltid, slik at du kan kombinere det med jobb og privatliv. Ta kontroll over din digitale fremtid og meld deg på Frontend Utvikling og Webdesign! 

Studiet passer både for deg som har behov for økte digitale ferdigheter i jobben din, uavhengig av bransje. Undervisningen tar hensyn til hvilket nivå du ligger på, og passer derfor uansett hva slags forhåndskunnskaper du har.

Dette er et 50% deltidsstudie som foregår både fysisk på campus og på nett.
 

ikon
_Ntech_130223_SB_0529.png

Temaoversikt

 • IT og webteknologi 
 • Sammenhengen mellom brukerorientert design, utvikling og implementering 
 • Ferdigheter og teknologier som kreves i utvikling av webløsninger 
 • Kunnskap om digital transformasjon og dens påvirkning på små og store organisasjoner, både på samfunns- og individnivå 

 

Vi jobber med programmeringsspråkene HTML, CSS og JavaScript og bruker AI-verktøy. Du vil bruke bl.a. VSCode og verktøy innen samarbeidsprogrammering (Pair/MOB programmering). 

Læringsformer og metode

 • Vi lærer å løse reelle og praktiske problemstillinger fra arbeidslivet basert på kreativitet, utforskning og utvikling av ideer og konsepter. 
 • Vi har fokus på samarbeidskompetanse, og hjelper derfor alle våre studenter med å etablere en delingskultur hvor kunnskap, erfaring og ideer går på tvers av alle som deltar. 
 • Praktiske samarbeidsoppgaver, selvstudier, selvtest i bruk av teknologi, veiledning innen metode, samarbeid og prosessmetodikk. 

Arbeidskrav, vurdering og innlevering

I dette emne er det noen obligatoriske aktiviteter. Du skal levere en individuell oppgave og presentere et gruppeprosjekt. Underveis må du også bestå en selvtest, som er et arbeidskrav. Vurderingsuttrykk på obligatoriske innleveringer er bestått / ikke bestått.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Kunne forklare og benytte relevante begreper innen IT, internett, web design og webteknologi.
 • Redegjøre for hva som er formålet, og kjerneelementene, innen web teknologi og metodikk i en for en Fullstack løsning.
 • Ha kunnskap om roadmap og dennes betydning ved både planlegging og utvikling av digitale løsninger, ut fra arbeidsprosesser og teknologi, fra ide til ferdig produkt.
 • Ha kunnskap om metoder innen problemløsning og Design Thinking.
 • Skal kunne forklare samspillet mellom ulike teknologier.
 • Ha oversikt over hvilke verktøy som benyttes innen webdesign og apputvikling.
 • Ha kunnskap om universell utforming, visuell og funksjonell design, samt responsive design.
 • Forstå hvordan en webside er bygd opp med DOM, HTML tags, CSS styling av komponenter og JavaScript benyttet i brukerinteraksjon.
 • Ha innsikt i samspillet mellom Frontend og Backend-løsninger ved bruk av API’er.
 • Ha kunnskap om valgt medieplattform, og forståelse for den påvirkningen plattformen har på det som publiseres og produseres via den. 

Ferdigheter

 • Kan søke frem til, laste ned og installere nødvendige verktøy, samt basis setup for webdesign og utvikling.
 • Kan bruke designverktøy for å utarbeide wireframes og prototyper i presentasjon av konsepter for webløsninger.
 • Kan anvende grunnleggende verktøy for bygging av enkle websider/web-apper med enkelt innhold, CSS-layout og interaksjon.
 • Kan hente informasjon via API’er fra åpne servere i skyen til bruk i en enkel webløsning.

Generell kompetanse

 • Forståelse for betydningen av en kreativ og utforskende holdning ved problemløsing.
 • Forstår betydningen av å inkludere brukeren for å oppnå gode webløsninger.
 • Forstår viktigheten av sikker databehandling og GDPR.
 • Forstår betydningen av å dele kunnskap i et tverrfaglig team.
 • Forstår betydningen av å holde seg oppdatert på den raske utviklingen av digital teknologi, og hvordan man gjør det. 

Lånekassen og finansiering

Som student hos oss har du rett til å søke støtte fra Lånekassen. Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har fått studieplass hos NTech.

LES MER HER