Hopp til hovedinnhold

NTech gir oss flere svar enn spørsmål

Vi befinner oss midt i en teknologisk tidsalder. Vi er omgitt av avansert teknologi, og vi er helt avhengige av mennesker som kan forstå den, bruke den og utvikle den.

Sist oppdatert dato 22.08.2023

Verden trenger anvendbar kunnskap, og når teknologi og etterspørsel endrer seg raskt, er ferdigheter som problemløsning og endringsevne desto viktigere.

Denne innsikten er årsaken til at Lumi-gruppen, mest kjent for å stå bak Sonans og Oslos Nye Høyskole, åpner en egen fagskole innen tech og design kalt Norwegian School of Technology (NTech). Intensjonen er å gi flere tilgang til en utdanning og en kompetanse vi vet er, og vil være, helt avgjørende både på arbeidsmarkedet og for samfunnet generelt. 

– I dag omringes vi av teknologi og digitale løsninger - det skulle bare mangle at vi også får en fagskole innenfor disse emnene. Fremtiden handler om økt praktisk kompetanse, og aldri har teknologisk kompetanse og kunnskap vært mer etterspurt, sier Even Marius Stormyhr, rektor ved Norges nye fagskole innen tech og design, NTech. 

Study

Arbeidserfaring fra dag én

Stormyhr sier videre at initiativtakeren har stor tro på fagskole som utdanningsform, og påpeker regjeringens stadig økende fokus på denne formen for læring. 

Det som gjør fagskolen annerledes er den praktiske tilnærmingen til fagene. Utdanningene legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet. Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer.  

Kort sagt kan man si at en fagskoleutdanning vil gi studentene den praktiske kompetansen de trenger for å kunne fungere i arbeidslivet fra dag én. Med manko på teknologisk kompetanse i både offentlig og privat næringsliv er fagskoleutdanning med på å møte et voksende kompetansebehov for arbeidsgivere verden over. 

Fagskoleutdanning kan gjennomføres både på heltid og deltid. Dette gjør at kursene kan kombineres med arbeid. Ifølge ferske tall fra regjeringen har over halvparten av bedrifter i Norge behov for folk med fagskoleutdanning. 

Undervisningen er lagt opp med vekt på praktisk arbeid, og at dine tidligere erfaringer verdsettes. NTech har tette bånd til arbeidslivet, som også er med på å utvikle skolenes utdanninger. Målet er at man under utdanningen skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis og jobbe med reelle problemstillinger, - både fra jobben din i dag, eller for drømmejobben i morgen, påpeker Stormyhr.

 

Vi trenger mangfold overalt, teknologi er intet unntak   

Nettopp fordi moderne teknologi utvikler seg så raskt, og det stadig dukker opp nye tjenester, må vi sørge for at alle inkluderes i det digitale skiftet. Ikke bare de med hode for realfag og matematikk. 

– Vi trenger tverrfaglighet for å løse vår tids mest komplekse utfordringer. For å få til tverrfaglighet må vi ha mangfold. Vi trenger mer mangfold i teknologi, IT og design, sier Olav Slettahjell, utviklingsleder ved NTech. 

Fagskoler tilbyr kortere og mer fokuserte studier sammenlignet med universiteter og høyskoler. Fagskoleutdanningene er derfor mer tilgjengelige for et bredere spekter av mennesker. Individer som har mindre tid, eller ressurser, kan få verdifull kompetanse og tilpasse seg et arbeidsmarked som krever teknologiske ferdigheter. 

Våre studier er tilgjengelige for alle som ønsker å lære og påvirke. Ved å tilby opplæringsmuligheter innen teknologi og design, kan fagskoler bidra til å redusere ulikhet og fremme både sosial og økonomisk mobilitet, fortsetter Slettahjell og påpeker behovet for flere kvinner i tech. 
 

 

Det vi skal leve av etter oljen 

Gode samarbeidsferdigheter og variert kunnskap fungerer ofte som katalysatorer for teknologiske fremskritt, entreprenørskap og kreativitet. Ved å tilgjengeliggjøre ulike evner og erfaringer i grupper kan samfunnet fremme en innovasjonskultur og tiltrekke seg talent fra inn- og utland. Utviklingsleder ved NTech, Olav Slettahjell, fremhever NTech sin læringsfilosofi: 

Når studentene sammen og aktivt engasjerer seg i problemstillinger utdypes deres forståelse av fagstoffet. Det lar dem erfare årsak-og-virkning-forhold, problemløsningsteknikker og kritisk tenkning som kreves i virkelige scenarioer. Denne erfaringsbaserte læringsprosessen gir en mer helhetlig forståelse av materialet og mulighetene.   

I denne raskt utviklende verden, hvor teknologi og design former selve samfunnsstrukturen, er det avgjørende å utstyre flest mulig med ferdigheter innenfor disse fagfeltene. Men tradisjonelle utdanningssystemer kommer ofte til kort når det gjelder å forberede studentene på kravene til et dynamisk og raskt skiftende arbeidsmarked. 

– Fagskoler som spesialiserer seg på teknologi og design har et enormt potensial for å forsterke både dagens og morgendagens arbeidskraft, både i det private og offentlige, forteller Trude Skjønhaug Larsen, studieadministrativ leder. 

Hun forteller at NTech også tilbyr kurs for små og store bedrifter som ønsker å investere i sine ansatte og gjøre bedriften mer tilpasningsdyktig for endring. 


 

Å lære og lære: Den ultimate ferdighet  

Evnen til å analysere komplekse utfordringer, tenke kritisk og utvikle innovative løsninger har alltid vært svært ettertraktet. NTech skaper et ideelt miljø for å dyrke disse ferdighetene, og ved å undervise studentene i virkelige prosjekter og simuleringer, fremmes en gründertankegang som oppmuntrer studentene til å takle problemer direkte, kreativt og med nysgjerrighet.

Dagens arbeidsmarked krever individer som kan tilpasse seg raskt skiftende teknologier og prosesser, og som ser muligheter der andre ser hindringer. En fagskole innen teknologi og design forbereder studentene på et slikt arbeidsmarked, og gjør dem i stand til å påvirke i en kompleks verden.

Ved å fordype studentene i ulike disipliner som koding, web design, brukeropplevelse og prosjektledelse, fremmer NTech tverrfaglig tenkning. Og det er med tverrfaglig tenkning vi blir i stand til å løse vår tids mest komplekse utfordringer, avslutter Larsen.