Hopp til hovedinnhold
NTech_Students_ Working

Digital produktutvikling

Deltid, fysisk og nettstudie

Lær om digital produktutvikling og oppdag mulighetene for bærekraftig verdiskaping og innovasjon. Lær å bruke metoden Design Thinking, der fokuset er på brukeren og deres behov. Utforsk utviklingsmuligheter innenfor rammeverket for bærekraftsmålene i din bedrift. Dette emnet gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for å lykkes i dagens digitale landskap. Bli med og ta styringen over din kompetanseheving i dag. 

Ta kontakt for å lære mer.

Studiepoeng

20

Varighet

25 uker

Pris

34000,-

Studiestart

Forventet oppstart våren 2024

Om digital produktutvikling

Ta styringen over din kompetanseheving og bli god på digital produktutvikling! Vårt prosessbaserte emne gir deg verktøyene til å ta strategiske beslutninger med brukerens behov i fokus. Fra idé til konsept og prototyper, får du praktisk prosessledererfaring i Digital Produktutvikling. Vi legger stor vekt på etisk bevissthet i bruk av ny teknologi, da det er avgjørende for å utvikle bærekraftige løsninger og tjenester. 

Uansett bransje, er dette emnet essensielt for å være relevant i det digitale arbeidsmarkedet. Enten du er nysgjerrig på faget eller ønsker å styrke dine ferdigheter i Digital Produktutvikling og Design Metodikk, tilpasser vi undervisningen til ditt nivå. Du kan til og med ta med deg virkelige utfordringer fra jobben din og løse dem i emnet. Fleksible deltidstilbud lar deg kombinere studier med jobb og privatliv. Grip muligheten i dag og bli en ettertraktet digital produktutvikler! 

Dette er et 50% deltidsstudie som foregår fysisk på campus.

ikon
Fagskoleutdanning i Oslo

Temaoversikt

 • Innføring i designmetode og prosess basert på prinsippene i Design Thinking.
 • Forståelse for verdiskapning gjennom innovasjon.
 • Ide og konseptutvikling av webløsninger.
 • Introduksjon til interaksjonsdesign.
 • Prosessledelse.
 • Prototyping og presentasjonsteknikk. 

Læringsformer og metode

 • Vi lærer å løse reelle og praktiske problemstillinger fra arbeidslivet basert på kreativitet, utforskning og utvikling av ideer og konsepter. 
 • Vi har fokus på samarbeidskompetanse, og hjelper derfor alle våre studenter med å etablere en delingskultur hvor kunnskap, erfaring og ideer går på tvers av alle som deltar. 
 • Vi veileder deg gjennom kurset og sammen setter vi individuelle kompetansemål. 
 • Praktiske samarbeidsoppgaver, selvstudier, veiledning innen metode, samarbeid og prosessmetodikk. 

Arbeidskrav, vurdering og innlevering

I dette emne er det noen obligatoriske aktiviteter. Du skal levere en individuell oppgave og presentere et gruppeprosjekt. Underveis må du også bestå en selvtest, som er et arbeidskrav. Vurderingsuttrykk på obligatoriske innleveringer er bestått / ikke bestått.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Forstår og kan bruke begreper som ligger til grunn for konseptutvikling gjennom Design Thinking.
 • Kan redegjøre for Design Thinking og hvordan denne utviklingsprosessen kan føre til verdiskaping.
 • Kan forklare hensikten og metodene for utvikling. 
 • Kan holde en presentasjon gjennom designprototyping, og prototyping gjennom enkel programmering.
 • Kan forklare betydningen av god brukerinnsikt, der brukerbehov settes inn i et større perspektiv for nyskapning basert på sosiologi, samfunnsutvikling og grunnleggende markedsforståelse
 • Ha kjennskap til hva universell og bærekraftig utforming av digitale løsninger innebærer i møte med den enkelte bruker, en organisasjon og samfunnet generelt sett.
 • Forstår betydningen av prototyping med wireframes for å komme frem til en god brukerinteraksjon.

Ferdigheter

 • Kan planlegge og gjennomføre en utviklingsprosess fra ide til ferdig designløsning basert på Design Thinking prosess.
 • Kan beherske de grunnleggende ferdigheter og teknologier innen UX-og UI design-metodikk.
 • Kan beherske grunnleggende ferdigheter og teknologier for visuell fremstilling og formgivning.

Generell kompetanse

 • Bidrar aktivt inn i skolens fellesskap, tar initiativ og viser forpliktelse og ansvar.
 • Viser dedikasjon og forpliktelse til å samarbeide, og til å lære.
 • Tar ansvar for egen læring, og etablerer gode studievaner.
 • Bidrar til etablering og bygging av en delingskultur i et team.
 • Viser ansvar for egne meninger og kommuniserer eventuelle uenigheter med respekt for motsatt syn.

Lånekassen og finansiering

Som student hos oss har du rett til å søke støtte fra Lånekassen. Du bør søke om støtte fra Lånekassen så snart du har fått studieplass hos NTech.

LES MER HER